Planken of visgraat ? Een bekende discussie bij de inrichting van een nieuwe woning.

De ene partner gaat voor de authentieke uitstraling van planken in diverse lengtes en soms zelfs van diverse breedtes van de planken bij de houten vloer

De andere partner gaat echter meer voor een vast patroon in de vorm van een visgraat vloer of een hongaarsepunt vloer.

Argumenten voor of tegen een planken vloer

Effect op de ruimte

Planken vloeren kunnen feitelijk in alle ruimtes van de woning worden gelegd. Al naar gelang de breedte van de ruimte kunt u kiezen voor bredere of smallere planken. Wilt u de ruimte groter laten lijken of juist wat kleiner ?  

Eigen sfeer of uitstraling creëren

Uw eigen sfeer of uitstraling maken bij een planken vloer doet u door te kiezen voor een bepaalde breedte van de plank.

Ook kunt u kiezen voor een eigen bewerking bij een planken vloer. Hier kan worden gedacht aan verouderen van de planken, schrapen van de vellingkanten, roken of borstelen van de planken.

Tevens zal de sfeer van de vloer sterk worden bepaald door het aantal noesten die u in de vloer wilt hebben.

Als laatste kunt u invloed uitoefenen of de sfeer van de plankenvloer door de afwerking. 

  • Welke kleur ? – in contrast met de rest van de inrichting of vrijwel identieke kleurstelling
  • Welke glans ? – mat, satijn of glanzend

Kosten

In de regel zal een planken vloer wat goedkoper zijn dan een visgraat vloer. 

Het grootste kostenverschil zit in de legkosten en de manier van leggen.

Allereerst kunt u een planken vloer gemakkelijker zelf leggen. Dit bespaart natuurlijk arbeidskosten. Wanneer u de vloer door een parketlegger laat leggen zullen de kosten van een parketlegger aanzienlijk lager zijn. Het leggen van houten vloeren met planken in wild-verband gaat veel sneller dan het leggen in een patroon, zoals een visgraat.

Ten tweede kunnen plankenvloeren zwevend worden gelegd. Omdat lamelplanken minder werken van muur-tot-muur dan massieve planken kunt u zelfs bredere planken nog zwevend leggen in de ruimte.

Onder zwevend leggen verstaan we overigens het in wildverband in elkaar tikken van de planken. De mes-groef verbinding aan de lange kanten van de plank worden niet verlijmd. Door aan de muurzijde klemmen of veren te leggen, blijft de vloer op spanning staan en kan de vloer op een natuurlijke manier werken.

Het in elkaar tikken van de planken kost veel minder tijd dan een vloer vol verlijmen op de ondervloer. Vandaar dat zwevend leggen altijd goedkoper is dan vol verlijmen. 

Argumenten voor of tegen een visgraat vloer  

Effect op de ruimte

Bij een visgraat vloer is het handig rekening te houden met de breedte van de kamer. Bij een patroonvloer gaat u immers de nadruk leggen op de banen in de vloer. 

Natuurlijk is het namelijk wel zo mooi als u een aantal banen kunt laten zien.

Omdat er bij een visgraatvloer vaak sprake is van een vaste verhouding tussen lengte en breedte van de planken, kan het aantal banen in de vloer bij een bredere plank sterk worden beperkt.

Of natuurlijk bij een smalle plank kunnen er juist een groot aantal banen worden gecreëerd. Een te groot aantal banen in de vloer kunnen immers een drukkere of meer aanwezige vloer geven.

De meest gehanteerde breedte-lengte verhouding bij visgraat bedraagt; 1 – 5. 

D.w.z. een plank van 12 cm heeft een lengte van 60 cm, een plank van 6 cm breedte heeft een lengte van 30 cm en een plank van 18 cm heeft een lengte van 90 cm.

Aangezien de planken vaak worden gelegd in een rechte hoek is er sprake van grote verschillen in de breedtes van de banen.

De baan-breedte bij planken van 12 cm is dan ca. 95 cm,  de baan-breedte bij planken van 6 cm is dan ca. 47 cm en de  baan-breedte van planken van 18 cm is ca. 141 cm

Heeft u een ruimte met een breedte tussen de  300 cm- 400 cm kunt u bij 12 cm planken 3 tot 4 banen neerleggen, bij 6 cm planken 6 tot 8 banen en bij 18 cm brede planken maar 2 banen.

U kunt zich nu de vraag stellen of 6 tot 8 banen niet te druk wordt en of 2 banen nog wel het karakter geven van een visgraatvloer. 

Zeker wanneer u ook nog wilt gaan voor de randafwerking band/bies moet u rekening houden of u voldoende ruimte overhoudt voor een gewild aantal banen.

Eigen sfeer of uitstraling creëren

Net als bij de plankenvloer kunt u een eigen sfeer of uitstraling creëren met de maat van de planken, bewerking, aantal noesten en de afwerking van de planken.

Wel moet u zich voor het mooie er van bewust blijven dat u gekozen heeft voor een patroon. Dit patroon zal de bovenhand blijven voeren. U zult zich de vraag kunnen stellen; is het allemaal niet wat teveel t.o.v. de rest van de inrichting ?

Soms kan teveel versiering teveel van het goede zijn. Dit geldt zeker als u bij de visgraatvloer ook nog eens kiest voor een band en bies randafwerking.

Neem daarom monsterplanken mee en leg deze voordat u gaat beslissen in de ruimte neer. Zo kunt u zich een beter beeld vormen van het resultaat dan u in een vloerenwinkel kunt.  

Natuurlijk betreffen het allemaal aspecten die samenhangen met uw smaak. Wees u zich echter ervan bewust dat dit meer speelt bij een visgraatvloer dan bij een plankenvloer. 

Kosten

In de regel zal een visgraat vloer wat duurder zijn dan een planken vloer. Dit verschil zit hem niet of nauwelijks in het hout per m2. De tijd benodigd om een visgraat vloer te leggen is echter wel veel groter dan bij het leggen van een planken vloer. 

Ook is het zo dat de meeste visgraat vloeren vol worden gelijmd op de zand-cement dekvloer of op een eerst aan te brengen ondervloer.

Tevens moet u rekening houden bij een visgraatvloer dat eventueel de ondervloer of de planken nog moeten worden geschuurd. Een visgraatvloer dient immers vlak te zijn.

Een visgraatvloer kan zoals reeds beschreven worden verfraaid met een band en bies randafwerking. Wanneer u dit wilt moet u vanzelfsprekend hier ook qua kosten rekening mee houden. 

Gelukkig hebben we voor de visgraat-liefhebber ook goed nieuws, wanneer er op de kosten moet worden gelegd. Dit goede nieuws heet: klikvisgraat.

Klikvisgraat kan namelijk zwevend worden gelegd en u kunt het met een beschrijving ook goed zelf doen. Zoals reeds vermeld is, is zwevend leggen goedkoper dan vol verlijmen. Zeker wanneer u dit zelf doet.

Ook kan klikvisgraat later weer mee worden genomen naar een andere ruimte. Een ander groot voordeel van klikvisgraat is dat het kan worden gelegd op een ondervloer/onderfolie met een 10dB geluidscertificaat. Sommige VvE verlangen een 10dB certificaat voordat een houten vloer mag worden gelegd. Een dergelijk certificaat kan nooit worden afgegeven op een universeel product als lijm, maar wel op een door TNO geteste ondervloer. 

Wat gaat het worden planken of visgraat ? Conclusie

Wat u ook gaat kiezen; het zal hoofdzakelijk afhangen van smaak en budget.

Al met al kan worden gesteld, dat visgraat alleen een keuze zal zijn wanneer u er 100% voor wilt gaan. Visgraat heeft meer consequenties en zal gemiddeld wat duurder zijn.

Maar er zijn tegenwoordig tal van keuzes in visgraat te maken en ook een visgraatvloer kunt u helemaal krijgen zoals u deze wilt. Kortom de moeite waard om serieus te bekijken.

De algemene indruk van een plankenvloer na het leggen is; altijd goed, past super bij de inrichting.

Veel succes bij de keuze.

 

 

 

Misschien vind je dit ook leuk...

Populaire Artikelen